Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: 2018 ASIA'S FASHION JEWELRY ACCESSORIES FAIR
  Ngày tham dự: 2018 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: 2018 ASIA'S FASHION JEWELRY ACCESSORIES FAIR
  Tên triển lãm thương mại: 2016 ASIA'S FASHION JEWELRY ACCESSORIES FAIR
  Ngày tham dự: 2016 .9
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: 2016 ASIA'S FASHION JEWELRY ACCESSORIES FAIR
  Tên triển lãm thương mại: Global Sources Fashion Accessories and Footwear Show
  Ngày tham dự: 2016 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Global Sources Fashion Accessories and Footwear Show
Gửi email cho nhà cung cấp này